WendyLett Turning System

Specifications

Base Sheet Mini: 100x200cm (Size) / 60cm (23.5") (Sliding Area)

Base Sheet Midi: 140x200cm (Size) / 60cm (23.5") (Sliding Area)

Base Sheet Maxi (200cm x 200cm): 200x200cm (Size) / 70cm (27.5") (Sliding Area)

Base Sheet Fitted (200cm x 90cm): 200x90cm (Size) / 70cm (27.5") (Sliding Area)

Base Sheet Fitted (200cm x 105cm): 200x105cm (Size) / 80cm (31.5") (Sliding Area)

Base Sheet Maxi (200cm x 220cm): 200x220cm (Size) / 100cm (39") (Sliding Area)

2WAY Mini: 100x200cm (Size)

2WAY Midi: 140x200cm (Size)

4WAY Midi: 140x200cm (Size)

4WAY Maxi: 200x200cm (Size)

2WAY Mini Complete System (R1629 and R1631): 100x200cm (Size) / 60cm (23.5") (Sliding Area)

2WAY MiDI Complete System (R1634 and R1636): 140x200cm (Size) / 60cm (23.5") (Sliding Area)

2WAY Maxi Complete System (R1639 and R1636): 200x200cm (Size) / 70cm (27.5") (Sliding Area)

2WAY Midi Fitted Complete System (R1641 and R1636): 200x90cm (Size) / 70cm (27.5") (Sliding Area)

4WAY Midi Complete System (R1634 and R1637): 140x200cm (Size) / 60cm (23.5") (Sliding Area)

4WAY Maxi Complete System (R1639 and R1637): 140x200cm (Size) / 70cm (27.5") (Sliding Area)

4WAY Midi Fitted Complete System (R1641 and R1637): 200x90cm (Size) / 70cm (27.5") (Sliding Area)

4WAY Maxi Fitted Complete System (R1641 and R1647): 200x90cm (Size) / 70cm (27.5") (Sliding Area)